równolegle - wybierz puzzle do ułożenia

Algorytm równoległy - algorytm , który w danej chwili pozwala na wykonywanie wielu operacji, w przeciwieństwie do algorytmów sekwencyjnych[potrzebny przypis]. Równoległe algorytmy są cenne ze względu na możliwość szybszego (w stosunku do jednego procesora) obliczania różnego typu zagadnień. Przy aktualnym stanie rozwoju procesorów dużo łatwiejsze jest połączenie wielu słabszych procesorów od stworzenia nowego o podobnej mocy obliczeniowej. Koszt algorytmów obliczany jest na podstawie wykonanej pracy (ilości cykli wszystkich procesorów), czasu działania i pamięci potrzebnej do działania. W odpowiednich modelach rozważane są także problemy jednoczesnego odczytu czy zapisu do pamięci wspólnej. Większość dostępnych algorytmów obliczających liczbę pi (π) nie mają możliwości zbyt łatwego podziału obliczeń na równoległe porcje danych. Wymagają one wyników z poprzedzającego kroku do faktycznego kontynuowania obliczeń w następnym kroku. Problemy takie nazywane są właściwie szeregowymi. Iteracyjne analizy numeryczne, takie jak Metoda Newtona czy problem trzech ciał, są również algorytmami szeregowymi. Niektóre z nich są bardzo trudne do zrównoleglenia, aczkolwiek są one rekurencyjne.