dziewczyna - wybierz puzzle do ułożenia

Dziewczyna – młody człowiek płci żeńskiej. Wiek , w którym dziewczyna staje się kobietą, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewania do dojrzałości następuje w wieku kilkunastu lat. W mowie potocznej słowo „dziewczyna” (zwykle w wyrażeniu: moja/czyjaś dziewczyna) jest często używane w znaczeniu niepozostającej w formalnym związku młodej niezamężnej kobiety . W historycznym znaczeniu była to „służąca, pokojówka , pomoc domowa”.