ogród - puzzle online

Ogródpojęcie z zakresu ogrodnictwa oznaczające miejsce przeznaczone do uprawy roślin.