gracz - wybierz puzzle do ułożenia

Gracz – uczestnik gry. Graczem może być osoba , zwierzę , firma, lub dowolny inny twór zależnie od gry.