majątek - wybierz puzzle do ułożenia

Mienie – termin oznaczający w zależności od kontekstu: w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy i zwierząt będących czyjąś własnością; w polskim języku prawnym – własność i inne prawa majątkowe (art. 44 kodeksu cywilnego); w ekonomii – aktywa majątkowe.Mienie obejmuje wszystkie prawa podmiotowe majątkowe. Pasywa nie wchodzą w skład mienia, ale ciążą na majątku. Każdy podmiot ma w zasadzie jeden majątek.