święto puzzle online

Fete lub festyn to wyszukany festiwal, impreza lub uroczystość. W Wielkiej Brytanii fety są tradycyjnymi festiwalami publicznymi, odbywają się na zewnątrz i organizowane w celu zebrania funduszy na cele charytatywne. Zazwyczaj obejmują rozrywkę oraz sprzedaż towarów i napojów.