horyzont - wybierz puzzle do ułożenia

Horyzont – okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę pomiędzy przestrzenią widoczną dla obserwacji i zasłoniętą przez Ziemię. Płaszczyzna horyzontu jest zawsze prostopadła do lokalnej osi pionu. Ze względu na odchylenie kształtu Ziemi od kuli, oś pionu nie pokrywa się z osią łączącą środek Ziemi z obserwatorem, z wyjątkiem równika i biegunów ziemskich. Wyróżnia się trzy zasadnicze typy horyzontu: horyzont astronomiczny – to koło wielkie na sferze niebieskiej, którego płaszczyzna jest prostopadła do osi pionu, horyzont prawdziwy – jest okręgiem będącym częścią wspólną podstawy stożka o wierzchołku na wysokości oka obserwatora i powierzchni Ziemi; horyzont prawdziwy jest obniżony względem horyzontu astronomicznego o kąt: cos ⁡ α = R R + h {\displaystyle \cos \alpha ={\frac {R}{R+h}}} gdzie R jest promieniem Ziemi, a h wysokością obserwatora. Odległość horyzontu prawdziwego od obserwatora można obliczyć stosując (ścisłą) zależność: d = h ( 2 R + h ) {\displaystyle d={\sqrt {h(2R+h)}}} , gdzie h to wysokość obserwatora, a R to promień Ziemi. Dla małych h podstawiając za R promień Ziemi i przyjmując, że (2R+h) jest w przybliżeniu równe 2R dostajemy przybliżony wzór: d ≈ 3 , 57 h ≈ 13 h {\displaystyle d\approx 3,57{\sqrt {h}}\approx {\sqrt {13h}}} , gdzie h jest wyrażone w metrach a d w kilometrach. horyzont topograficzny – uwzględnia elementy topografii miejsca obserwacji; ten rodzaj horyzontu zwykle nie jest już kołem. Wielkość obniżenia horyzontu prawdziwego dla przeciętnego obserwatora jest niewielka i wynosi między 2 a 3 minutami łuku stąd też trudna do zauważenia. W przypadku lotów samolotami na trasach międzykontynentalnych obniżenie to sięga już 3 stopni. Termin horyzont jest często mylony z terminem widnokrąg.