znaczenie - wybierz puzzle do ułożenia

Znaczenie egzystencjalizmu ma charakter opisowy; w związku z tym nie przypomina typowych, nakazowych koncepcji "sensu życia". Ze względu na metody egzystencjalizmu, preskryptywne lub deklaratywne stwierdzenia na temat znaczenia są nieuzasadnione. Znaczenie jest czymś tylko dla osoby; ma dom tylko w jednej osobie. Czasownik " oznaczać " oznacza, że ​​istnieje coś, co można przyjąć lub nauczyć się z czegoś innego; a ponieważ przedmioty oznaczają różne rzeczy dla każdej osoby, znaczenie jest czysto subiektywne. Jest to zatem "subiektywne" lub należy rozumieć, że ma ono "anty-systemową" lub "anty-odpowiedź".