Zarost - puzzle online

Zarost – włosy wyrastające na twarzy mężczyzn i kobiet począwszy od momentu pokwitania aż do śmierci.

Różnego rodzaju specjalnie wymodelowane brody, wąsy czy baki, klasyfikowane są we fryzjerstwie jako fryzury części twarzowej. Najpierw pojawia się chaotyczne, niewypielęgnowane owłosienie, widoczne, bądź odczuwalne dotykowo od momentu przebicia skóry, czyli w kilkanaście godzin po ogoleniu (odrosty); po około tygodniu włosy zaczynają na siebie nachodzić, tworząc fryzurę części twarzowej.

Różne postacie zarostu twarzy lub głowy, odróżniające się od owłosienia pozostałych części skóry, są cechą biologiczną, która występuje u niektórych gatunków jako element dymorfizmu płciowego. Nie wiadomo dokładnie kiedy pojawiła się w linii rozwojowej człowieka.