Zachód - puzzle online

Zachód ( symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy. W układzie współrzędnych horyzontalnych jest to punkt na horyzoncie, którego azymut ma miarę 270°, dlatego kierunek wskazujący na zachód jest styczny do równoleżnika w punkcie obserwacji.