zabawa - wybierz puzzle do ułożenia

Zabawa jest przyjemnością, szczególnie w czasie wolnym. Zabawa jest doświadczeniem często nieoczekiwanym, nieformalnym lub bezcelowym. To przyjemne rozproszenie, odwrócenie umysłu i ciała od jakiegokolwiek poważnego zadania lub wnoszenie do niego dodatkowego wymiaru. Choć szczególnie kojarzą się z rekreacją i zabawą, można spotkać się z zabawą, pracą społeczną, a nawet pozornie codziennymi czynnościami dnia codziennego. Często może to mieć niewielką lub żadną logiczną podstawę, a opinie na temat tego, czy dana aktywność jest zabawna, mogą się różnić. Rozróżnienie między przyjemnością a zabawą jest trudne , ale możliwe do wyrażenia, zabawa jako bardziej spontaniczna, zabawna lub aktywna. Istnieją psychologiczne i fizjologiczne implikacje dla doświadczenia zabawy.