wzgórze - wybierz puzzle do ułożenia

Wzgórze – naturalna i wypukła forma rzeźby terenu o umownej wysokości względnej od 100 do 300 m, jednakże może być mniej lub więcej, zależnie od wielkości form sąsiednich, np. wzgórza stanowiące przedgórza gór wysokich w innym przypadku mogłyby być nazywane górami. Wzgórze posiada zaokrąglony wierzchołek, a także łagodne bądź strome stoki (nie urwiska).[potrzebny przypis]. Wzgórze jest formą terenu mniejszą od góry , lecz większą od pagóra.