usługa - wybierz puzzle do ułożenia

Altruizm (fr. altruisme, od łacińskiego rdzenia alter – inny, drugi) – zachowanie polegające na działaniu na korzyść innych. Według J. Poleszczuka polega ono na dobrowolnym ponoszeniu pewnych kosztów przez jednostkę na rzecz innej jednostki lub grupy, przeciwstawne zachowaniu egoistycznemu. Zachowania altruistyczne mogą występować zarówno wśród ludzi , jak i w obrębie innych gatunków biologicznych. Jest to podstawowe pojęcie socjobiologii. Istnienie altruizmu próbuje się wyjaśniać przy pomocy kontrowersyjnego doboru krewniaczego, hipotezy upośledzenia czy doboru grupowego.