sprzęt do surfingu i materiały eksploa - puzzle online

Operacja Priboi ("Coastal Surf") była kryptonimem radzieckiej masowej deportacji z państw bałtyckich w dniach 25- 28 marca 1949 r. Akcja znana jest również jako marcowa deportacja przez bałtyckich historyków. Ponad 90 000 Estończyków, Łotyszy i Litwinów, oznaczonych jako wrogowie ludu, zostało deportowanych do przymusowych osiedli na niegościnnych terenach Związku Radzieckiego. Ponad 70% deportowanych to kobiety i dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przedstawiona jako kampania "dekulakyzacji" miała na celu ułatwić przymusową kolektywizację i wyeliminować bazę wsparcia dla zbrojnego ruchu oporu braci leśnych przeciwko sowieckiej okupacji. Deportacja spełniła swoje cele: do końca 1949 r. 93% i 80% gospodarstw zostało skolektywizowane na Łotwie i w Estonii. Na Litwie postęp był wolniejszy, a Sowieci zorganizowali kolejną dużą deportację, znaną jako Operacja Osen, jesienią 1951 r. Deportacje dotyczyły "wieczności", bez prawa do powrotu. Jednak podczas destalinizacji i odwilży Chruszczowa deportowani zostali stopniowo zwolnieni, a niektórym udało się powrócić, choć duża część ich potomków do dziś mieszka w syberyjskich miastach i wioskach.

Wskaźnik śmiertelności deportowanych oszacowano na mniej niż 15%.