Siebie - wybierz puzzle do ułożenia

W języku zaimek zwrotny, czasem nazywany po prostu zwrotnikiem, jest zaimkiem, który jest poprzedzony lub następuje po nim rzeczownik, przymiotnik, przysłówek lub zaimek, do którego się odnosi (jego poprzednik) w ramach tego samego zdania. W szczególności w języku angielskim zaimek zwrotny kończy się w sobie lub w stosunku do wcześniej wymienionego rzeczownika lub zaimka (ja, ty sam, my sami, itd.). Intensywne zaimki, stosowane do podkreślenia, przyjmują tę samą formę. W gramatyce generatywnej zaimek zwrotny jest anaforą, która musi być związana przez swój poprzednik (patrz: powiązanie). W sensie ogólnym jest to fraza rzeczownikowa, która obligatoryjnie bierze swój sens od innej frazy rzeczownikowej w zdaniu. Różne języki mają różne domeny wiążące dla zaimków zwrotnych, zgodnie z ich strukturą.