rafa - wybierz puzzle do ułożenia

Rafa – skała podwodna w formie wału albo grzbietu, której górna część znajduje się tuż pod albo tuż nad powierzchnią wody. Rafy stanowią zagrożenie dla żeglugi. W hydromorfologii rzek rafą określa się wypłyconą część koryta o dość dużym, większym niż w przypadku bystrza, spadku podłużnym oraz prędkości wody. W obrębie rafy przepływ jest turbulentny, a nurt ma charakter od rwącego w ciekach nizinnych, po kipiel w ciekach wyżynnych i górskich. Dno w rafie zawiera wypukłości, zbudowane jest z dużych kamieni i głazów. W zależności od pochodzenia rafa może być: wytworem organizmów rafotwórczych częścią struktury geologicznej lądu zalanym przez morze obszarem młodoglacjalnym. W zależności od odległości od brzegu można wyróżnić: rafy brzegowe rafy przybrzeżne rafy barierowe atole (w przypadku raf koralowych).