radioWybierz puzzle do ułożenia

Radio to technologia wykorzystywania fal radiowych do przenoszenia informacji, takich jak dźwięk , poprzez systematyczne modulowanie właściwości fal energii elektromagnetycznej przesyłanych w przestrzeni, takich jak ich amplituda, częstotliwość, faza lub szerokość impulsu. Kiedy fale radiowe uderzają w przewodnik elektryczny, pola oscylacyjne indukują prąd przemienny w przewodniku. Informacje w falach można wyodrębnić i przekształcić z powrotem w oryginalną formę. Systemy radiowe potrzebują nadajnika, który moduluje (zmienia) pewną właściwość wyprodukowanej energii, aby zaimponować sygnałowi na niej, na przykład za pomocą modulacji amplitudowej lub modulacji kąta (która może być modulacją częstotliwości lub modulacją fazy). Systemy radiowe potrzebują również anteny do przekształcania prądów elektrycznych w fale radiowe, a fal radiowych w prąd elektryczny. Antena może być używana zarówno do nadawania, jak i odbierania. Rezonans elektryczny dostrojonych obwodów w radiach umożliwia wybranie indywidualnych częstotliwości. Fala elektromagnetyczna jest przechwytywana przez strojoną antenę odbiorczą. Odbiornik radiowy odbiera sygnał wejściowy z anteny i przekształca go w formę użyteczną dla użytkownika, taką jak dźwięk , obrazy , dane cyfrowe, wartości pomiarowe, pozycje nawigacyjne itp. Częstotliwości radiowe zajmują zakres od 3 kHz do 300 GHz, chociaż komercyjne zastosowania radiowe wykorzystują tylko niewielką część tego widma.