program - wybierz puzzle do ułożenia

Programstruktura organizacyjna utworzona na pewien czas w celu zarządzania zbiorem powiązanych ze sobą projektów.