peruka - wybierz puzzle do ułożenia

Peruka (fr. perruque) – nakrycie głowy , zwykle w formie kunsztownej fryzury, wykonane z włosów naturalnych lub sztucznych.