Odżywianie - puzzle online

Odżywianie – proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska pokarmu (a dokładniej zawartych w nim składników odżywczych). W zależności od formy, w jakiej uzyskiwane są składniki budulcowe, elektrony oraz energia wyróżnia się różne strategie metaboliczne (przede wszystkim: samożywność lub cudzożywność).

W zależności od zróżnicowania przyjmowanych związków organicznych można mówić o:

prototrofach – heterotrofy (organizmy cudzożywne), którym wystarcza jeden związek organiczny;

aukostrofach – heterotrofy którym potrzeba wielu typów związków organicznych;

miksotrofach – mimo prowadzenia fotosyntezy konieczne jest pobieranie związków organicznych;

amfitrofach – osobnik odżywia się samożywne lub cudzożywnie w zależności od warunków.

W zależności od ilości zapotrzebowania na dany pierwiastek w pokarmie wyróżnia się:

mikroelementy

makroelementy

Składniki odżywcze dostarczane w niewłaściwych proporcjach prowadzą do otyłości. Zaburzenia trawienia lub wchłaniania powodują niedożywienie prowadzące do niedowagi. Schorzenia te mogą być spowodowane zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego.

U zwierząt, w toku ewolucji, wykształciły się struktury umożliwiające sprawne odżywianie – układ pokarmowy.