Lhasa apso - puzzle online

Lhasa apso – jedna z ras psów, należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji psów tybetańskich. Zgodnie z klasyfikacją amerykańską, należy do grupy psów użytkowych. Typ jamnikowaty. Nie podlega próbom pracy.