lektura szkolna - puzzle online

Lektura szkolna – utwór literacki lub inny twór kultury objęty wykazem lektur w załącznikach nr 2 i 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Do obowiązujących rodzajów lektur zalicza się m.in. powieść, diariusz i list, a także przykład czasopisma, publicystyki, tekstu informacyjnego i reklamowego. Wykazem lektur – podstawą programową – są też objęte przykłady teatru, filmu, słuchowiska radiowego, programu telewizyjnego, przekazu ikonicznego, poezji śpiewanej.

Klasa I

Pilot i ja, Adam Bahdaj

Klasa II

Puc, Bursztyn i goście, Jan Grabowski

Kubuś Puchatek, A.A. Milne

Klasa III

Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren

O psie, który jeździł koleją, Roman Pisarski

Klasa IV

Przygody Pinokia, Carlo Collodi

Klasa V

Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnár

Klasa VI

Szatan z siódmej klasy, Kornel Makuszyński

Ten obcy, Irena Jurgielewiczowapozostałe:

Oto jest Kasia, Mira Jaworczakowa

Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak

Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński

Krzyżacy, Henryk Sienkiewicz

W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz

Ludzie bezdomni, Stefan Żeromski

Hobbit, czyli tam i z powrotem, J.R.R. Tolkien

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r.