kontrast - wybierz puzzle do ułożenia

Kontrast – parametr elektrooptyczny obrazu, który określa stosunek luminancji maksymalnej do luminancji minimalnej. Współczynnik określający różnicę pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu na wyświetlaczu jest istotnym parametrem. Monitor o wysokim kontraście, gdy jest skonfigurowany do pracy z optymalną jasnością (do pracy biurowej – 150 cd/m²), będzie prezentował obraz wyraźny, czytelny, a zarazem przyjazny dla wzroku. Niższa jasność i jednocześnie wysoki kontrast pozwolą na uzyskanie lepszych barw, czerń stanie się bardziej zróżnicowana i głęboka, a biel zachowa odpowiednią jaskrawość. Kontrast dynamiczny to funkcja niektórych telewizorów LCD i projektorów multimedialnych polegająca na ciągłej regulacji jasności lampy w zależności od jasności obrazu (średnia jasność jednego piksela). Jeżeli obraz jest całkowicie czarny (wszystkie piksele czarne), to lampa świeci z najmniejszą jasnością, a jeżeli cały obraz jest biały (wszystkie piksele białe ), to lampa świeci najjaśniej. W innych przypadkach jasność lampy zależy od średniej jasności obrazu. Przykładowo, jeżeli pierwszy slajd jest szary (RGB: 128,128,128), drugi slajd to obraz podzielony na dwie części, w którym jedna jest ciemnoszara (RGB: 64,64,64), a druga jasnoszara (RGB: 192,192,192), natomiast trzeci slajd to biało- czarna szachownica , kolory (RGB: 0,0,0) i (RGB: 255,255,255), to w przypadku każdego z tych obrazów jasność lampy będzie taka sama, gdyż taka sama jest średnia wartość jasności wszystkich pikseli. Natomiast w przypadku slajdów: pierwszy cały czarny , drugi zawiera na czarnym tle białą figurę zajmującą 25% powierzchni, trzeci zawiera figurę zajmującą 50% powierzchni obrazu, czwarty 75%, a ostatni cały biały , to przy wyświetlaniu takich slajdów kolejno, lampa przy każdym będzie świecić coraz jaśniej. Jasność lampy w danym momencie można wyrazić wzorem: L = A ⋅ P + B , {\displaystyle L=A\cdot P+B,} gdzie: L {\displaystyle L} – jasność lampy , P {\displaystyle P} – średnia jasność jednego piksela obrazu (w skali od 0 do 255), A , {\displaystyle A,} B {\displaystyle B} – wartości stałe dla danego modelu i trybu pracy urządzenia, A > 0 {\displaystyle A>0} i B > 0.