Gun dog - puzzle online

Sporting Group to nazwa rasy psów, wykorzystywana przez kluby hodowlane do klasyfikacji określonej kolekcji ras psów. Nie wszystkie kluby hodowlane zawierają te same rasy w Grupie Sportowej, a niektóre kluby kynologiczne nie stosują klasyfikacji Sporting Group. Psy z grupy Sporting to generalnie te wykorzystywane do polowania na ptaki i małe zwierzęta, ale nie wszystkie psy tego typu są włączone do Sporting Group jakiegokolwiek klubu hodowlanego.