blair puzzle online

Blair to anglojęzyczna nazwa szkockiego pochodzenia gaelickiego. Nazwisko pochodzi od jednego z licznych miejsc w Szkocji o nazwie Blair. Te nazwy miejsc pochodzą od szkockiego gaelickiego blàr, co oznacza "zwykły" i "pole". Podane nazwisko Blair pochodzi od nazwiska. Blair jest na ogół męskim nazwiskiem w Szkocji, chociaż jest bardziej popularny w Ameryce Północnej, gdzie jest również kobiecą nazwą. Wariantowa pisownia podanego imienia to Blaire. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych Blair była najpopularniejszą wśród dziewcząt urodzonych w tym roku 521, a 1807 najpopularniejszą wśród chłopców.