Beskid Śląski - puzzle online

Beskidy (cz., słow. Beskydy, ukr. Бескиди, ang. Beskids, niem. Beskiden) – grupa pasm górskich w łańcuchu Karpat, rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość Beskidów wynosi 50–70 km, a ich długość ok. 600 km.

Granice Beskidów są określone w tradycji polskiej następująco:

od północy sąsiadują z Pogórzem Karpackim

na południu np. z Pieninami, Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim

najdalej na zachód wysuniętym pasmem jest Beskid Śląsko-Morawski

najdalej na wschód znajdują się Beskidy Połonińskie, przy czym warto zwrócić uwagę, że w wielu innych krajach granice te mogą być określane inaczej i często spotyka się wschodnią granicę Beskidów na Przełęczy Użockiej, pomiędzy Bieszczadami Zachodnimi (polskimi), a Bieszczadami Wschodnimi (ukraińskimi)Nieco inaczej granice i podział Beskidów są definiowane w innych krajach, np. na Słowacji.