Akwen - puzzle online

Akwen (od łac. aqua) – dowolnie określony obszar wodny np. akwen północnego Atlantyku, akwen Morza Bałtyckiego, akwen redy, akwen portu, akweny śródlądowe, akweny rzeczne, akwen słono/ słodko wodny itp.

Termin utworzony przez analogię do słowa teren (łac. terra = ziemia ) od łacińskiego słowa aqua = woda. Z tego względu zwrot akwen wodny jest pleonazmem, czyli błędem językowym.