świat - wybierz puzzle do ułożenia

Świat to planeta Ziemia i całe życie na niej, łącznie z ludzką cywilizacją. W kontekście filozoficznym "świat" jest całym fizycznym Wszechświatem, lub światem ontologicznym ("światem" jednostki). W kontekście teologicznym świat jest sferą materialną lub profanum, w przeciwieństwie do niebiańskich, duchowych, transcendentnych lub świętych sfer. Scenariusze "końca świata" odnoszą się do końca ludzkiej historii, często w kontekstach religijnych. Historia świata jest powszechnie rozumiana jako obejmująca główne wydarzenia geopolityczne trwające około pięciu tysięcy lat, od pierwszych cywilizacji do współczesności. W terminach takich jak religia światowa, język światowy, rząd światowy i wojna światowa, termin świat sugeruje zasięg międzynarodowy lub międzykontynentalny, niekoniecznie oznaczający udział każdej części świata. Populacja świata jest sumą wszystkich populacji ludzkich w dowolnym czasie; podobnie, gospodarka światowa jest sumą gospodarek wszystkich społeczeństw lub krajów, szczególnie w kontekście globalizacji. Terminy takie jak "mistrzostwa świata", "globalny produkt światowy" i "flagi świata" oznaczają sumę lub kombinację wszystkich suwerennych państw.