landmärke - Välj ett pussel att lösa

Landmärken - annars känd som landmärken, är lätt igenkända föremål för den arkitektoniska miljön (byggnader, torn, kyrkor, butiker) och lätt igenkännbara naturkreationer med ett spektakulärt utseende (kullar, översvämningar, håligheter). Det är ett av elementen i den kognitiva kartan, bredvid stigar, kanter, regioner och noder, markerade av Lynch. Ett landmärke är därför de särdragen i miljön som gör det lättare för människor att orientera sig, vanligtvis märkta på avstånd. Ett exempelett landmärke kan till exempel vara Wawel eller St. Mary's Church i Krakow eller det kungliga slottet eller Palace of Culture and Science i Warszawa.