elektronik - Välj ett pussel att lösa

Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på rörelserna hos elektroner i vakuum, gaser eller fasta material (inklusive halvledare). I modernt språkbruk omfattas även användningen av elektroniska komponenter, inom bland annat radio, television, datateknik, kommunikation, informationsteknik och mätteknik.Traditionellt betecknas elektrisk apparatur utan aktiva komponenter som ej elektronisk. Exempel på icke-elektronisk utrustning är därför värme-element, elmotorer och enklare elkraftöverföring. Elektroniken har en central roll i den pågående "informationsrevolutionen" eftersom datorer och annan kringutrustning är uppbyggd av olika elektroniska komponenter. De mest grundläggande lagarna som beskriver hur elektronik fungerar är Ohms lag och Kirchhoffs lagar samt även Maxwells ekvationer. Beståndsdelarna i elektronik kallas komponenter. Komponenterna är uppdelade i olika typer beroende på dess egenskaper. När komponenter kopplas samman så bildas kretsar. Komplexa komponenter brukar även kallas kretsar. Exempel: transistor, MOSFET, CMOS, diod, DIAC, TRIAC, operationsförstärkare, tyristor Exempel: motstånd, kondensator, spole Exempel: förstärkare, oscillator, blandare Byggblock: Logiska grindar Adderare Multiplikator Vippor Räknare Register Multiplexer SchmittriggerKraftigt integrerade komponenter: Mikroprocessor Mikrocontroller ASIC DSP FPGA Exempel: relä, strömställare EDA-programvara som till exempel Kicad används för att sätta samman ett kopplingsschema.