resa - Välj ett pussel att lösa

En tidsresa är en förflyttning framåt eller bakåt i tiden (oftast bakåt) utöver det som upplevs som normalt tidsflöde. Tidsresor är ett vanligt tema inom science fiction-genren. Om tidsresor i någon intressant mening är möjliga eller inte är fortfarande omstritt inom forskarvärlden. Tidsresor framåt i tiden är egentligen oproblematiskt, till framtiden kommer vi genom att bara sitta och vänta, och det är väl belagt att väntetiden kan förkortas genom till exempel tidsdilatation i enlighet med Einsteins speciella relativitetsteori. Det som är problematiskt och kontroversiellt är om det går att resa bakåt i tiden. Den allmänna relativitetsteorin tillåter i princip tidsresor även bakåt, såtillvida att Einsteins ekvationer har lösningar som innehåller färdvägar till forntiden. Det är omstritt huruvida dessa lösningar är fysiskt realistiska. Dock tror många forskare att det alltid finns något i universum, som förhindrar att paradoxer uppkommer. Annars skulle universum, enligt många forskare[källa behövs], falla ihop i kaos. Därför tror man att tidsresor bakåt i tiden är omöjliga.[källa behövs] Inom kvantfältteori kan vissa processer beskrivas i Feynmandiagram med virtuella partiklar som under extremt korta tidrymder rör sig bakåt i tiden.