storstadsområde - Välj ett pussel att lösa

Storstadsområde är vad man brukar kalla en stad (oftast större) med dess omgivande förorter. Världens folkrikaste storstadsområde är runt Tokyo i Japan, med över 35 miljoner invånare. Det finns olika sätt att definiera storstadsområden, vilket ibland gör det svårt att jämföra storstadsområden mellan olika delar av världen. På svenska läggs ibland "stor-" framför ortnamnet, till exempel Storstockholm, Storlondon och Storköpenhamn. Ett storstadsområde kan man ofta dela in i tre delar. Först har man den centrala orten som dominerar området, och normalt är motorn för områdets utveckling. Områdets huvudort behöver inte vara den befolkningsmässigt största staden i storstadsområdet, som till exempel förhållandet mellan Manila och Quezon City i Filippinerna visar. Vad som är utmärkande för en huvudort är i stället att det är här områdets administrativa och ekonomiska makt är belägen. Det finns storstadsområden som har mer än en huvudort, som exempelvis området runt Riverside och San Bernardino i Kalifornien, USA, samt området runt Frankfurt am Main och Wiesbaden i Tyskland. Många större städer har genom åren vuxit så pass mycket att den sammanhängande bebyggelsen sträcker sig utanför den egentliga stadsgränsen, och har vuxit ihop med närbelägna och generellt mindre orter.