moské - Välj ett pussel att lösa

En moské (på arabiska مسجد, masjid, [mas.ˈʤid], plural مساجد, masājid [mæˈsæːʤɪd]) är en muslimsk helgedom, avsedd för bön, predikan och undervisning. Moskéer kan variera mycket till utseendet men kännetecknas vanligen av sina minareter, från vilka böneutroparen (muezzin) traditionellt kallar till bön fem gånger per dag (numera har den funktionen dock ofta ersatts av högtalaranordningar), och kupolformade tak. Profeten Muhammeds eget hus i Medina kom att utgöra den modell enligt vilken moskéer byggts, med omgivande borggård och pelarhall. Utanför moskén finns alltid en gårdsplan (sahn) där det finns en fontän eller dylikt för tvagning innan gudstjänst. En nisch (mihrab) i en vägg i bönesalen pekar ut riktningen för bönen (qibla) och vid sidan om denna finns en hög predikstol (minbar). Inne i moskén återfinns ofta mosaiker i invecklade mönster och kalligrafi, dock aldrig föreställande bilder då detta skulle räknas som avgudadyrkan. Kvinnor och män skall be åtskilda och oftast finns det en särskild plats avsedd för kvinnorna, antingen i ett eget rum, eller uppe på en läktare. Fredagen är för muslimerna dagen för kollektiv dyrkan och den för varje vuxen manlig muslim obligatoriska samlingsbönen. För kvinnor är det valfritt.Fredagsmoské (arabiska Jama Masjid) kallas den typ av moské som i huvudsak är uppförd för fredagsbönen. Alla muslimska städer har en huvudmoské som kallas fredagsmoskén eller stora moskén.