Krajobrazy - Water transportation - puzzle online

Transport wodny to zamierzony ruch wody na duże odległości. Metody transportu można podzielić na trzy kategorie:

Akwedukty, które obejmują rurociągi, kanały i tunele

przesyłka kontenerowa, która obejmuje transport ciężarówką cysterną, samochodem-cysterną i statkiem-czołgiem.

holowanie, gdzie holownik jest używany do ciągnięcia za nim góry lodowej lub dużej torby z wodą.

Ze względu na swoją wagę transport wody jest bardzo energochłonny. O ile nie ma wspomagania grawitacyjnego, kanał lub rurociągi dalekosiężne będą wymagać pompowni w regularnych odstępach czasu. W związku z tym niższe poziomy tarcia kanału sprawiają, że rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne niż rurociąg. Transport wodny jest również bardzo powszechny wzdłuż rzek i oceanów.