Krajobrazy - Historic site - puzzle online

Miejsce historyczne lub zabytek to oficjalna lokalizacja, w której zachowały się fragmenty historii politycznej, wojskowej, kulturalnej lub społecznej ze względu na wartość dziedzictwa kulturowego. Miejsca historyczne są zazwyczaj chronione prawem, a wiele z nich zostało oficjalnie uznanych za oficjalne krajowe. Historycznym miejscem może być każdy budynek, krajobraz, miejsce lub struktura o znaczeniu lokalnym, regionalnym lub krajowym.