Ekran komputera lub telewizora

Christelle 210 2019-07-16

0:00

gra jest zatrzymana

kliknij tutaj, aby kontynuować

Ekran komputera lub telewizora - Ma to na celu odgadnięcie urządzenia wyjściowego komputera, w tym przypadku ekranu. Ten ekran wyróżnia się jako ekran telewizyjny (15×14)

210

9

0

Ma to na celu odgadnięcie urządzenia wyjściowego komputera, w tym przypadku ekranu. Ten ekran wyróżnia się jako ekran telewizyjny

Skomentuj te puzzle