Technologia - zrzut ekranu - puzzle online

Zrzut ekranu, zrzut ekranowy – zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na monitorze, najczęściej do pliku graficznego.

W systemach operacyjnych z rodziny Windows zrzut ekranu (do schowka systemowego) wykonuje się, naciskając klawisz Print Screen lub Ctrl+Print Screen, natomiast gdy ma być wykonany tylko zrzut aktywnego okna, a nie całego ekranu – Alt+Print Screen. W systemach Macintosh jest to kombinacja klawiszy ⌘ Command+⇧ Shift+3 lub ⌘ Command+⇧ Shift+4. W systemach Windows zrzut ekranu zapisywany jest do schowka, skąd można wkleić go do dowolnego programu graficznego i następnie zapisać do pliku, a ponadto w Windows 8 i Windows 10 kombinacja Win+Print Screen powoduje bezpośredni zapis zrzutu do pliku PNG.

Zrzut ekranu stosuje się w celu demonstracji oprogramowania lub problemu użytkownika, umieszczenia go w instrukcji lub w dowolnym innym przypadku, gdy z pewnego powodu zachodzi potrzeba pokazania zarchiwizowanej zawartości ekranu. Bywa czasem również używany w celu wydrukowania zawartości któregoś z okien, gdy programista nie przewidział możliwości użycia drukarki (a więc zwykle w celu ominięcia ograniczenia wydruku). Z tej metody korzystają także programy do rozpoznawania pisma (OCR) bezpośrednio z okna, w którym otwarty jest dany dokument tekstowy, między innymi ABBYY Screenshot Reader.