Szczawik

10.0 Jerzyna 100 2018-09-26

0:00

gra jest zatrzymana

kliknij tutaj, aby kontynuować

Szczawik - Szczawik (Oxalis L.) – rodzaj roślin z rodziny szczawikowatych (Oxalidaceae). Jest to rodzaj bardzo liczny w gatunki. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego około 500–700 ga (10×10)

100

46

0

Szczawik (Oxalis L.) – rodzaj roślin z rodziny szczawikowatych (Oxalidaceae). Jest to rodzaj bardzo liczny w gatunki. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego około 500–700 gatunków. Występują na całym świecie, najliczniej jednak w południowej części Afryki (129 gatunków) i Ameryce Południowej Spośród 20 gatunków spotykanych w Europie, rodzime dla tego kontynentu są dwa, w tym na obszarze Polski tylko jeden – szczawik zajęczy. Nazwa rodzaju pochodzi od kwaśnego smaku liści zawierających znaczne ilości kwasu szczawiowego. Rośliny te rosną w lasach oraz na otwartych terenach skalistych i piaszczystych, wiele gatunków to chwasty. Oxalis disticha z Afryki południowej jest gatunkiem wodnym. Kilka gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne.

Skomentuj te puzzle