Kwiaty - Botanika - puzzle online

Botanika ( biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina ), roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

Zakres botaniki

Podobnie jak w przypadku innych organizmów stanowiących przedmiot badań biologii, rośliny badane są na każdym poziomie ich organizacji: od molekuł począwszy, poprzez geny, organelle, komórki, tkanki, organy, osobniki, populacje po zbiorowiska roślinne. Na każdym z tych poziomów botanicy zajmują się poznaniem klasyfikacji (taksonomii), struktury (anatomii i morfologii) oraz zasad funkcjonowania (fizjologii i socjologii) roślin.

W skład tradycyjnie pojmowanej botaniki włączana jest także nauka o grzybach (mykologia), glonach (fykologia), także o sinicach (cyjanobakteriach) i innych bakteriach (bakteriologia). Wywodzi się to z dawnych poglądów systematycznych łączących wszystkie organizmy nie należące do zwierząt w jedną grupę z roślinami.

Główne działy botaniki

organografia roślin – bada budowę roślin, głównie wyższych,

anatomia roślin – nauka o budowie wewnętrznej roślin,

histologia roślin – nauka o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek,

morfologia roślin – nauka o budowie zewnętrznej roślin,

karpologia – nauka o owocach, nasionach oraz sposobach rozsiewania się roślin,

cytologia roślin – nauka o budowie wewnętrznej i funkcjach komórek roślinnych,

fizjologia roślin – nauka o procesach życiowych roślin oraz funkcjach ich organów,

biochemia roślin - nauka o związkach chemicznych i procesach ich biosyntezy w orgazmach roślinnych,

genetyka roślin – nauka o dziedziczności i zmienności roślin,

embriologia roślin – nauka o rozwoju zarodkowym roślin,

fitofenologia – nauka o związkach między warunkami klimatycznymi i porami roku, a periodycznymi zjawiskami w rozwoju roślin,

systematyka – porządkuje różnorodność roślin za pomocą systemu klasyfikacyjnego,

taksonomia roślin – klasyfikacja, nazewnictwo i hierarchizacja roślin,

paleobotanika – zajmuje się roślinami kopalnymi,

palinologia – nauka o pyłkach roślin,

geobotanika – bada relacje między roślinami i środowiskiem naturalnym,

ekologia roślin – nauka o wzajemnych oddziaływaniach roślin i ich grup ze środowiskiem,

florystyka – zajmuje się inwentaryzacją florystyczną,

fitogeografia ( geografia roślin) – bada rozmieszczenie roślin,

fitosocjologia (fitocenologia, socjologia roślin) – nauka o roślinności i organizacji zbiorowisk roślinnych,

syntaksonomia (taksonomia zbiorowisk roślinnych) – tworzy system klasyfikacyjny zbiorowisk roślinnych,

botanika stosowana – bada praktyczne zastosowanie roślin w różnych rodzajach działalności człowieka,

botanika rolna – zajmuje się problematyką roślin w rolnictwie,

botanika leśna – zajmuje się problematyką roślin w leśnictwie,

botanika rybacka – zajmuje się problematyką roślin w rybactwie,

botanika farmaceutyczna, botanika lekarska, farmakognozja – zajmuje się zastosowaniem roślin w medycynie,

historii botaniki – bada rozwój botaniki na przestrzeni dziejów.Ze względu na ograniczenie przedmiotu badań do określonych grup systematycznych lub ekologicznych roślin wyróżnia się:

agrostologię – naukę o trawach,

fykologię – naukę o glonach,

ampelografię – naukę o winorośli,

batologię – naukę o jeżynach,

briologię – naukę o mszakach,

dendrologię – naukę o drzewach i krzewach,

orchidologię – naukę o storczykach,

pterydologię – naukę o paprotnikach,

rodologię – naukę o różach.

Znaczenie i cele botaniki

Botanika należy do nauk podstawowych, a więc realizuje cele poznawcze.

Kwiaty na balkonie puzzle onlinekolorowe kwiaty puzzle onlineidealne lato puzzle onlineWiosenny bukiet puzzle onlineKwiatowy obrazek. puzzle onlineDrzewa kwiatowe puzzle onlineduży bukiet kwiatów puzzle onlinePRZY BRAMIE OGRODOWEJ puzzle onlineKwiatowa kompozycja z konewką puzzle onlineKolorowe Tulipany puzzle onlineUkwiecona uliczka na Ibizie puzzle onlinewiosenny bukiet puzzle onlineRóże goździki gerbery piękny bukiet bukiet puzzle onlinePrzepiękne kolorowe kwiatki ogrodowe puzzle onlineduża kompozycja z róż puzzle onlineCzarodziejskie róże puzzle onlineKącik kawowy z kwiatami w ogrodzie puzzle onlineDuży bukiet kwiatów puzzle onlineFantastycznie piękny bukiet w wazonie jak waza puzzle onlineKolorowy Bukiet puzzle onlinemorski krajobraz z kwiatami i ptakami puzzle onlinehibiskusy- obraz puzzle onlineRóżnorodne kwiaty puzzle onlineptaki w koszu kwiatów puzzle online
małe ptaszki w niebieskich kwiatach puzzle onlineGrupa palm puzzle onlinemój ogród puzzle onlineKwiatowy dywan. puzzle onlineKolorowe astry chińskie peoniowe puzzle onlinekompozycja puzzle onlineW pięknym ogrodzie. puzzle onlineWanienka jako doniczka na kwiaty puzzle onlinewózek z kwiatami puzzle onlineKompozycja puzzle onlineDrewniana taczka z kwiatami puzzle onlineDubaj-ogród kwiatowy puzzle onlineWielkanoc Kolorowy bukiet wielkanocny puzzle onlineRóże pnące puzzle onlinewypoczynek wokół kwiatów w ogrodzie puzzle onlineBukiet dali i tulipanów puzzle onlineKwiaty rododendronów. puzzle onlineCZYM JEST SZCZĘŚCIE? puzzle onlineDekoracyjne aranżacje kwiatowe w domu puzzle onlineMalowany krajobraz. puzzle onlineKolorowe kwiaty w koszach puzzle onlinemajówka w ogrodzie puzzle onlineMieczyki puzzle onlineJasnożółta i pomarańczowa gerbera puzzle online