Zwierzęta - Dzicz - puzzle online

Dzikość tradycyjnie odnosi się do niezmodernizowanych gatunków zwierząt, ale obejmuje wszystkie rośliny, grzyby i inne organizmy, które rosną lub żyją dziko na danym obszarze, bez wprowadzania ich przez ludzi.

Dzikość można znaleźć we wszystkich ekosystemach. Pustynie, lasy, lasy deszczowe, równiny, łąki i inne obszary, w tym najbardziej rozwinięte obszary miejskie, wszystkie mają odrębne formy dzikiej przyrody. Podczas gdy termin w kulturze popularnej odnosi się zwykle do zwierząt, które nie są dotknięte czynnikami ludzkimi, większość naukowców zgadza się, że działalność człowieka ma wpływ na wiele dzikich zwierząt.

Ludzie historycznie dążyli do oddzielenia cywilizacji od przyrody na wiele sposobów, w tym sens prawny, społeczny i moralny. Niektóre zwierzęta przystosowały się jednak do środowisk podmiejskich. Obejmuje to takie zwierzęta jak udomowione koty, psy, myszy i myszoskoczki. Niektóre religie deklarują, że pewne zwierzęta są święte, aw czasach współczesnych troska o środowisko naturalne sprowokowała działaczy do protestu przeciwko wykorzystywaniu dzikich zwierząt dla dobra ludzi lub rozrywki.

Światowa populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 52 procent w latach 1970- 2014, wynika z raportu World Wildlife Fund.