Zwierzęta - źrebię - puzzle online

Źrebię – określenie młodego samca i samicy konia do ukończenia 1. roku życia. Męskim następcą źrebaka jest ogierek, a żeńskim klaczka.

U dzikich źrebiąt bardzo wyraźna jest bliska więź łącząca je z matką, przynajmniej przez pierwsze 6 miesięcy. Bardzo rzadko źrebięta oddalają się na kilka metrów. Matka uczy źrebię, jak odróżnić rośliny jadalne, jak wyczuć niebezpieczeństwa.

Źrebięta koni domowych także lubią przebywać w pobliżu matki. Od małego powinny być przyuczane przez ludzi do późniejszych zadań. (Konie można ujeżdżać od 3. roku życia.