Budowle - Bruk - puzzle online

Bruk

Bruk – nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Początkowo termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego lub nieregularnych ciosów kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzchni z kostek kamiennych lub betonowych.

Kostka brukowa, służąca do układania nawierzchni posiada różny kształt i wielkość. W zależności od rodzaju surowca rozróżniamy:

kostkę kamienną otrzymywaną przez obrobienie naturalnego kamienia (np. kostka granitowa, bazaltowa);

kostkę ceramiczną (np. cegła klinkierowa);

kostkę betonową otrzymywaną jako wyrób z mieszanki betonowej;

kamień polny, niegdyś stosowany zamiast kostki (tzw. kocie łby).

Katedra Aleksandra Newskiego w Sofii, Bułgaria puzzle onlineArchitektura paryska w Montmartre puzzle onlinemalownicza włoska ulica puzzle onlineTarragona, Hiszpania puzzle onlineCzerwona skrzynka telefoniczna w pobliżu starych budynków w Londynie puzzle onlineZamek w Czechach puzzle onlineBukareszt, Rumunia puzzle onlineStacja metra w Berlinie puzzle onlineBruk puzzle online