vltava - pussel på nätet

Vltava (uttal: ['vəltava]) eller Moldau (det tyska namnet) är en flod i Böhmen i nuvarande Tjeckien. Den är biflod till Elbe.

Avrinningsområdet är 28 090 km² och medelflödet vid mynningen i Elbe 150 m³/s. Vltavas längd är cirka 400 km. Vid sammanflödet med Elbe är Vltava den mäktigare, men eftersom den mynnar i rät vinkel mot Elbes flöde har den ändå uppfattats som biflod.

Både det tjeckiska namnet Vltava och det tyska namnet Moldau tros ursprungligen komma från forngermanska *wilt ahwa ("vilt vatten", motsvarande det moderna svenska "Vildån").

Vltava har givits en målande musikalisk beskrivning i Bedřich Smetanas cykel av symfoniska dikter Má vlast (Mitt fädernesland).

Wikimedia Commons har media som rör Vltava.