tillsammans - Välj ett pussel att lösa

Ett trumset är en uppsättning olika slagverksinstrument (främst trummor, pukor och cymbaler) som spelas på med trumstockar (trumpinnar), vispar eller klubbor. Vissa av dessa, vanligtvis hi-hat och bastrumma men ibland även andra delar, spelas med pedaler samtidigt som andra, vanligen virveltrumma och pukor, spelas med händerna. Trumsetet på andra bilden är ett "standardtrumset" och innehåller (som även kan vara spegelvänt för vänsterhänta): En bastrumma spelas med högerfotens pedal. En golvpuka och två hängpukor (se puka). En virveltrumma. En hi-hat kontrolleras med vänsterfoten. En cymbal, i det här fallet en ridecymbal. År 1865 öppnades den första större Vaudeville-teatern efter europeisk förebild på Manhattan. I kapellet fanns ofta tre slagverkare: en på puka, en på virveltrumma och en på cymbaler. Av ekonomiska och rumsliga skäl lät man snart en person spela två instrument, så kallad double drumming.