svetsning - pussel på nätet

Svetstransformator - en transformator som minskar spänningen och samtidigt multiplicerar strömmen. Är huvudelementet i elektriska svetsmaskiner för transformatorer.

Beroende på svetsningstekniken är sekundärspänningen, utan belastning, från 20 V till 60 V, och under svetsningen minskar den till ett dussin V. Strömmen är i intervallet 20 - 600 A. De enklaste svetsarna har ett strömbegränsande system tillverkat i transformatorn i form magnetfält-shunt mellan primär- och sekundärlindningarna eller i form av ett justerbart gap i transformatormagnetoid.