stilVälj ett pussel för att lösa

Språkstil - förhållandet mellan betydelsen av en text och formen för att uttrycka denna känsla med språkliga medel, ändra dess form beroende på den sociala kontexten eller den uttrycksfulla idén. Denna form är resultatet av det avsiktliga urvalet av språkenheter som är tillgängliga i en given språkvariant, den avslöjas huvudsakligen i det lexikala och frasologiska lagret, även om ändringar i uttal, böjning, syntax och i den externa stavningen också är möjliga. Funktionell stilistisk mångfald är ett karakteristiskt inslag i vanliga (landsomfattande) språk som täcker alla livsområden. Stil är förhållandet mellan beteckningsformen och denotationsinnehållet, dvs enligt Noam Chomskys namngivning, spänningen mellan den djupa strukturen och ytstrukturen i en given text. Stylistik är en disciplin som handlar om språkstilar. Klassificeringsstilar kan baseras på olika kriterier. Representanter för Prag strukturskola utvecklade en teori om funktionella stilar (funktionella språk), åtskilda av uttrycksfunktionen. Funktionella stilar inkluderar: konstnärlig (litterär) stil vetenskaplig stil populärvetenskaplig stil typisk stil journalistisk stil (journalistisk, media) retorisk stil officiell och kontorsstil (administrativ och juridisk). I praktiken kan texter visas i blandade former, och exakt avgränsning av funktionella stilar är inte alltid möjligt. De bildar ett kontinuum. Det finns också andra, icke-terminologiska eller ad hoc-sätt att separera språkstilar.