Stele - pussel på nätet

Stele är en rest sten, ofta dekorerad med bilder, inskriptioner, reliefer eller ornamentik.

Stelar restes för att markera gränser eller gravar, ära gudar eller härskare.

Stelar är vanliga i stora delar av Europa och övriga världen. I Norden motsvaras de av bildstenar och runstenar vilka inte brukar benämnas stelar men kan ha motsvarande funktion och utseende.