stadsbild - Välj ett pussel att lösa

Landskapsmåleri innebär en realistisk eller stiliserad framställning av landskap i kombination med staffagefigurer och arkitekturelement. Exempel på kända nordiska landskapsmålare är P.S. Krøyer, Eilif Peterssen, prins Eugén, Marcus Larson och Carl Larsson.