silhuett - pussel på nätet

Wernicke-Mann-profil - kännetecknande för den pyramidala skadorna i den inre kapselställningen (hemi-bandet) till följd av den ökade muskulära tonen i övre extremitetsflexorer och förlängningar i nedre extremiteten på sidan mittemot skadan. Det åtföljs av så kallade "klippa gång" som består i att cirkla halvcirkeln med undre extremiteten med pares när man försöker gå och bristen på koordinerade rörelser i övre extremiteten på samma sida.

Namnet kommer från namnen på neurologerna Carl Wernicke och Ludwig Mann.

Ryszard Józef Podemski: neurologikompendium. Gdańsk: Via Medica, 2008, s. 135-136. ISBN 978-83-7555-054-2.