sammanträde - Välj ett pussel att lösa

Gemensamt sammanträde i Sejm och senaten eller församlingen för suppleanter och senatorer - villkor antagna för det informella, gemensamma mötet för alla suppleanter och senatorer i Republiken Polen på en viss plats och tid, ordförande av Sejms talman eller hans ersättande talman för senaten. Dessa typer av möten sker vanligtvis i Sejms mötesrum, mindre ofta i senats mötesrum. De sammankallas av båda kamrarnas marshaler under speciella omständigheter, till exempel för att besöka statschefer eller fira viktiga händelser. Förutom marschalerna i båda husen i det polska parlamentet, deltar också presidenten och premiärministern ofta i församlingen. En annan situation för mötet mellan suppleanter och senatorer under de omständigheter som anges i Republiken Polens konstitution är nationalförsamlingen, som har specifika exklusiva befogenheter.